Vesienhoitoyhdistys

Saarijärvi-Saloveden vesienhoitoyhdistys ry on perustettu vuonna 2004. Sen tavoitteena on säilyttää Pusulassa Länsi-Uudellamaalla, Lohjan kaupungin pohjoisosassa sijaitsevat järvet Saarijärvi ja Salovesi sekä niiden välissä oleva Kahilainen kelvollisina virkistyskäyttöön ja varmistaa ranta-asukkaiden kiinteistöjen arvon säilyminen myös jälkipolville.


Yhdistys kerää tietoja vesistön tilan kehittymisestä ja tekee tarvittaessa esityksiä viranomaisille ja muille yhteisöille. Yhdistys harjoittaa vesien- ja luonnonhoitamiseen liittyvää tiedottamista, järjestää retkiä, juhlia, muita virkistystilaisuuksia ja koulutusta.Olemme aktiivisia myös sosiaalisessa mediassa. Löydät meidät sekä Facebookista että Instagramista!


Toiminta ja hankkeet

Veden laadun tutkimukset

Saarijärvi on pinta-alaltaan 145 ha. Järven valuma-alueesta pääosa on metsää, ja asutusta on jonkin verran. Saarijärvi on muodoltaan rikkonainen ja muodostuu useammasta niemien ja saarien suojaamasta poukamasta. Järvi on puhdasvetinen ja Ympäristöhallinnon yleisen käyttöluokituksen mukaan sen tila on hyvä. Kuormitus on luultavasti vähäistä.

Salovesi on Uudenmaan ympäristökeskuksen mukaan erinomaisessa ekologisessa tilassa oleva järvi. Salovesi on melko hapan humusvesi. Järvi on noin 140 ha suuruinen ja syvimmältä kohdaltaan yli 15 metriä. Monimuotoisen, kauniin ja vedenlaadultaan erinomaisen järven virkistyksellinen merkitys on suuri.

Molempien järvien tilasta kertoo Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n sivusto. Vasemman reunan navigoinnista löytyvät järvien mittauksista tehdyt kuvaajat.

Esitelmät ja esitykset

Yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä järjestetään perinteisesti vesien hoitoon liittyvä yleisöesitelmä. Esitelmien tiivistelmiä laitetaan mahdollisuuksien mukaan näille sivuille. Samoin mahdollisia aiheeseen liittyviä Kärkölän kyläyhteisön tapahtumien esitelmiä lisätään tähän kohtaan.

- Sivuja päivitetään parhaillaan, eivätkä kaikki linkit toimi -

Vuosikokouspöytäkirjat

Vesienhoitoyhdistyksen vuosikokousten pöytäkirjat vuodesta 2009:

- Sivuja päivitetään parhaillaan, eivätkä kaikki linkit toimi -

 • Vuosikokouspöytäkirja 2022
 • Vuosikokouspöytäkirja 2021
 • Vuosikokouspöytäkirja 2020 
 • Vuosikokouspöytäkirja 2019
 • Vuosikokouspöytäkirja 2018
 • Vuosikokouspöytäkirja 2017
 • Vuosikokouspöytäkirja 2016
 • Vuosikokouspöytäkirja 2015
 • Vuosikokouspöytäkirja 2014
 • Vuosikokouspöytäkirja 2013
 • Vuosikokouspöytäkirja 2012
 • Vuosikokouspöytäkirja 2011
 • Vuosikokouspöytäkirja 2010
 • Vuosikokouspöytäkirja 2009

Luo kotisivut ilmaiseksi!